ගංගුලිගේ හෘදයාබාධයෙන් ‘අදානි’ දැන්වීම නවතී

ඉන්දීය අදානි සමාගමේ සන්නාම තානාපතිවරයකු වූ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සවුරවු ගංගුලිට හෘදයාබාධයක් වැළඳීමෙන් අනතුරුව ඔහු පෙනී සිටි වෙළෙඳ දැන්වීම් විකාශනය නතර කිරීමට අදානි සමාගම කටයුතු කර ඇත. විකාශය නතර කර ඇත්තේ ෆෝචූන් සන්නාමය යටතේ වෙළෙඳපොලට නිකුත් කෙරෙන නිවුඩු සහලින් සැකැසෙන්නේ යැයි කියන ආහාර පිසින තෙල් වර්ගයක වෙළෙඳ දැන්වීම්ය. ශරීරයට අවශ්‍ය මේදය රඳවා තබා ගනිමින් රුධිරයේ … Continue reading ගංගුලිගේ හෘදයාබාධයෙන් ‘අදානි’ දැන්වීම නවතී