ඉංග්‍රීසි ලංකාවේ ජාතික භාෂාවක් නොවේ..! – ඇමති වාසු

ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික භාෂාවක් නොවන බව ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධීකරණ භාෂාවක් පමණක් බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. එමෙන්ම, මහාධිකරණ තීන්දු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණක් ප්‍රකාශයට පත්කිරීම හේතුවෙන් ඉංග්‍රීසි බස නොදත් බහුතර ජනතාවට අසාධාරණයක් සිදුවන බවත් අමාත්‍යවරයා පවසනවා. මෙරට ප්‍රධානතම ජාතික භාෂාවන් ලෙස ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මඟින් නීතිගත කර … Continue reading ඉංග්‍රීසි ලංකාවේ ජාතික භාෂාවක් නොවේ..! – ඇමති වාසු