රජයට එරෙහි උද්ඝෝෂණ සදහා රජයෙන් අවසර ගත යුතු බවට නව ගැසට් පත්‍රයක්

නිසි බලධාරියකුගේ අවසරයකින් තොරව ජනතා ඒකාරාශිවීම් සහ රැස්වීම් පැවැත්වීම වළක්වාලමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසන්නේ එවන් අවසරයකින් තොරව ජන ඒකාරාශිවීම් හා රැස්වීම් පවත්වන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බවයි. දැනට සමස්ත දිවයිනම කොවිඩ් -19 සම්බන්ධයෙන් රෝගී ප්‍රදේශයක් ලෙස මෙමගින් නම් කර තිබේ. නිරෝධායනය සහ රෝග වැළැක්වීමේ ආඥාපනතට සංශෝධන … Continue reading රජයට එරෙහි උද්ඝෝෂණ සදහා රජයෙන් අවසර ගත යුතු බවට නව ගැසට් පත්‍රයක්