මට කොරෝනා හැදිලද කියලා යාළුවොත් අහනවා (වීඩියෝ)

මේ දිනවල රංගන ශිල්පීන් රැසකට කොවිඩ් 19 ආසාදනය වී ඇති බවට සමාජමාධ්‍යවල බොහෝ තොරතුරු වාර්තා වනවා.එයින් ඇතැම් තොරතුරු සත්‍ය වුවද වැඩි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් අසත්‍ය ඒවා වනවා.කෙසේ වෙතත් ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී පැතුම් රුක්ෂාන් හටද කොවිඩ් 19 ආසාදනය වී ඇති බවට ප්‍රචාරය වූවත් ඔහු එය තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා.ඊට අදාල වීඩියෝව පහතින්,