කැනඩාව හා ඉන්දියාව අතර හොඳ හිත පළුදු වෙලා

කැනේඩියානු අග්‍රාමාත්‍ය ජස්ටින් ටෘඩෝ ඉන්දියාවේ සිදු කළ සංචාරයේදී ඔහුගේ ගුවන් යානය සම්බන්ධයෙන් හට ගත් යම් දෝෂයක් හේතුවෙන් ඔහුගේ සංචාරය සැලසුම් කළ කාලයට වඩා දින දෙකකින් දීර්ඝ වී තිබෙනවා. G20 සමුළුව අවසානවීමත් සමඟ පසු ඔහු කැනඩාව බලා පිටත්ව යාමට නියමිතව තිබූ නමුත් ගුවන් යානයේ හට ගත් කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් ඔහුට ඉන්දියාවේ තව දිනක් රැඳී සිටීමට සිදුව … Continue reading කැනඩාව හා ඉන්දියාව අතර හොඳ හිත පළුදු වෙලා