මේජර් ජෙනරාල් දයා රත්නායක වරායෙන් ඉවතට

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ධුරයෙන් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් දයා රත්නායක ඉවත් කර තිබේ. ඒ වෙනුවට නිහාල් කැප්පෙටිපොළ පත්කර ඇත. නිහාල් කැප්පෙටිපොළ යනු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ආණ්ඩුව පැවති 2013 -2014 කාලයේ වරාය අධිකාරියේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ධුරය දැරූ පුද්ගලයා ය. ඔහු මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිවරයාගේ සමීප හිතවතෙකු ලෙස ද ප්‍රකට ය. විශ්‍රාමික යුද හමුදා නිලධාරියෙකු වන දයා … Continue reading මේජර් ජෙනරාල් දයා රත්නායක වරායෙන් ඉවතට