පාසල් 10,000 කට ෆයිබර් ඔප්ටික් දුන්නා කියලා ජනාධිපතිවරයා කිව්වෙ බොරු (VIDEO)

පාසල් 10,000කට ෆයිබර් ඔප්ටික් අන්තර්ජාල සබඳතා ලබාදී ඇති බවට ජනපතිවරයා ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ කුමන දත්ත මතදැයි ලංකා ගුරු සංගමය විමසා සිටිනවා. පෙරේදා (27) දින මාධ්‍ය අමතමින් එහි ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා පෙන්වා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක සමස්ත පාසල් සංඛ්‍යාව වන්නේද පාසල් 10,165ක් පමණක් බවයි. ජනපතිවරයා ජාතිය අමතමින් දිවා කාලයේ කළ ප්‍රකාශය රාත්‍රියේ විකාශය වන … Continue reading පාසල් 10,000 කට ෆයිබර් ඔප්ටික් දුන්නා කියලා ජනාධිපතිවරයා කිව්වෙ බොරු (VIDEO)