ශ්‍රී ලංකාව තවත් ශ්‍රේණිගත කිරීමකින් පහළට

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස් (S&P) ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා දිගුකාලීන ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ අගය CCC+ සිට CCC දක්වා පහත දමා තිබෙනවා. බාහිර ණය සේවාකරණය සම්බන්ධයෙන් ඇති අවදානම සලකාබලා එම ආයතනය විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි සදහන් වන්නේ. මෙම ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම පහළ හෙළීම හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි විදේශ ණය … Continue reading ශ්‍රී ලංකාව තවත් ශ්‍රේණිගත කිරීමකින් පහළට