වෑන් රථයකින් පැහැරගත් ජ’පුර මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපතිවරයා තලංගම පොලීසියේ

වෑන් රථයකින් පැහැරගෙන ගිය බවට චෝදනා එල්ල වූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපති අමිල සන්දීප අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කරයි. අද (05) කොළඹදී පැවති විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් සංවිධානය කරන උද්ඝෝෂණයට යෑමට සූදානම්ව සිටියදී විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිටට පැමිණි නිල් පැහැති වෑන් රථයකින් ඔහු රැගෙන ගිය බවට අවට සිටි පිරිස් පැවසූ බව අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය … Continue reading වෑන් රථයකින් පැහැරගත් ජ’පුර මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපතිවරයා තලංගම පොලීසියේ