නිරෝධායන නීති කඩ පූජාව නිසා යාපනය කෝවිලේ දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නොසලකා හරිමින් පසුගියදා යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ඉරුපාලි නැගෙනහිර පිහිටි නාචිමාර් කෝවිලේ පැවැත්වූ තේරු උත්සවය සම්බන්ධයෙන් අදාළ ආගමික උත්සවයේ භාරකාර මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාව සහ ලේකම්වරයාව පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඊට විශාල පිරිසක් එක්ව සිටි අතර ඔවුන් මුහුණු ආවරණ පැළඳීමක් හෝ වෙනත් කිසිදු සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කිරීමක් දක්නට නොලැබුණු බව සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා … Continue reading නිරෝධායන නීති කඩ පූජාව නිසා යාපනය කෝවිලේ දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට