ශානි අබේසේකර ගැන සොයා බලන්න යැයි තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන් මානව හිමිකම් කොමිසමට කියයි

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානී අබේසේකර මහතාගේ ආරක්ෂාව ගැන සලකා ඔහුව කොළඹ අයි.ඩී.එච් රෝහල වැනි රෝහලකට ඇතුළත් කිරීමට නිර්දේශ කරන ලෙසට ඉල්ලමින් ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය විසින් මානව හිමිකම් කොමිසන් සභාව වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත. නොවැම්බර් 25 වන දින අදාල පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ … Continue reading ශානි අබේසේකර ගැන සොයා බලන්න යැයි තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන් මානව හිමිකම් කොමිසමට කියයි