රුපියල පිරිහීම නිසා රටට ඩොලර් ගලාගෙන එයි..! – කබ්රාල්

රුපියලට වැඩි නම්‍යශීලීභාවයක් ලබා දීමට කටුයුතු කිරීමේ දී රුපියලේ අගය පිරිහීමට ලක්විය හැකි නමුත් ඒ හරහා රටට ගලාඑන විදේශ විනිමය ඉහළ යාම වැනි සුභදායී කටයුතු සිදුවීමට හැකි බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පවසනවා. ඒ, රුපියල නම්‍යශීලී කිරීමේ මහ බැංකු තීරණය පිළිබඳ විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින්. “පසුගිය වසර කිහිපයේම ශ්‍රී ලංකාවට සහ … Continue reading රුපියල පිරිහීම නිසා රටට ඩොලර් ගලාගෙන එයි..! – කබ්රාල්