දිනේෂ් ෂාෆ්ටර්ගේ ඝාතනයේ ඇඟිලි සලකුණ වාර්තාව හෙට CIDය වෙත

ඝාතනයට ලක්වූ මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යාපාරික දිනේෂ් ෂාෆ්ටර් මහතාගේ අත් පා ගැටගසා, බරපතළ තත්ත්වයෙන් සිටිය දී සොයාගත් ස්ථානයෙන් සහ ඔහුගේ සිරුරෙන් හමුවූ ඇඟිලි සලකුණු සම්බන්ධ වාර්තා හෙට (20) අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාර දීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඔහුගේ සිරුරෙන් සහ මෝටර් රථයෙන් ලබාගත් ඇඟිලි සළකුණු සම්බන්ධව මේවන විට විශ්ලේෂණයක් කරමින් පවතින අතර එම අපරාධ වාර්තා කොට්ඨාශයේ … Continue reading දිනේෂ් ෂාෆ්ටර්ගේ ඝාතනයේ ඇඟිලි සලකුණ වාර්තාව හෙට CIDය වෙත