වසංගතය දෙවියන්ට භාර කළ කෙහෙළියට සෞඛ්‍ය ඇමතිකම

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඇමැති මණ්ඩලයේ අමාත්‍යධුර 07ක වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව, මෙතෙක් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත්, අමාත්‍යවරයා විසින් මීටපෙර මෙරට කොවිඩ් වසංගත තත්වය සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ ප්‍රකාශයක් සමාජයේ දැඩි දෝෂදර්ශනයට ලක්විය. පසුගිය 10වනදා අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක් … Continue reading වසංගතය දෙවියන්ට භාර කළ කෙහෙළියට සෞඛ්‍ය ඇමතිකම