චීනයට රටේ සම්පත් සින්නකරට ලියලා දෙනවා ද? – කිරිඇල්ල

ණය ගෙවීමට නොහැකි නම් චීන ආයෝජනයෙන් කළ ශ්‍රී ලංකාවෙි සම්පත් සින්නක්කරව ලියා දෙන්නැයි චීනය පවසා තිබෙන බවට පළවන ප්‍රවෘත්ති සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවෙන් උත්තරයක් දිය යුතුව ඇතැයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පාර්ලිමේන්තුවේදී පවසා සිටියා. ඒ, අතුරු අයවැය පිළිබඳ විවාදයට අද (01) දින එක්වෙමින්. ඒ අනුව දකුණු අධිවේගී මාර්ගය ,මත්තල ගුවන් තොටුපොළ, කටුනායක අධිවෙිගී මාර්ගය,නෙළුම් කුළුණ,හම්බන්තොට වරාය … Continue reading චීනයට රටේ සම්පත් සින්නකරට ලියලා දෙනවා ද? – කිරිඇල්ල